Naučni i organizacioni odbor

Naučni odbor kongresa:

 

 • Prof. dr Ljiljana Cvejanov-Kezunović, predsjednica
 • Prim. dr.sc. Alma Bajramspahić
 • Prim. dr Snežana Mićanović
 • dr Merzika Hodžić
 • dr Milena Cojić
 • dr Vesna Zelović
 • dr Đorđe Kaluđerović
 • dr Jelena Laković

Organizacioni odbor kongresa:

 

 • dr Marija Stanišić, predsjednica
 • dr Marijana Simonović
 • dr Amela Čelebić
 • dr Goran Kosić
 • dr Marko Blažević
 • Vesna Bauković, pravnik
 • Jelena Radojević, dipl. ecc 

Poster prezentacije

Informacije o poster prezentacijama     Kao dio Kongresa predvidjeo je mjesto gdje će biti izložene poster prezentacije. Autori poster prezentacija biće u prilici da pred komisijom predstave svoj rad i odgovore na pitanja zainteresovanih u terminu predvidjenom za to. Dimenzije Dimenzije postera ne bi trebalo da prelaze A0 format (841mm X 1189mm), NAslov postera,…

Teme kongresa

Glavne teme kongresa su:

 

 • Prevencija masovnih nezaraznih bolesti – primarnozdravstveni pristup

 • Navika pušenja kao javnozdravstveni problem
 • Šta poslije metformina u terapiji dijabetesa tip II ?
 • Atrijalna fibrilacija i novi oralni antikoagulansi
 • Anksioznost i depresija, uloga izabranog doktora
 • Hiperlipidemija – primarnozdravstveni pristup
 • Elektronska komunikacija – prednosti i nedostaci
 • Slobodne teme