Naučni i organizacioni odbor

Naučni odbor: Prof. dr Ljiljana Cvejanov-Kezunović, predsjednica Članovi: dr Marija Petek – Šter, Medicinski fakultet u Univerziteta u Ljubljani dr Davorina Petek, Medicinski fakultet u Univerziteta u Ljubljani dr Biserka Bergman Marković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Doc dr Suzana Savić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci dr Katarina Stavrik, Medicinski fakultet Univerziteta u Skoplju…

Poster prezentacije

Informacije o poster prezentacijama     Kao dio Kongresa predvidjeo je mjesto gdje će biti izložene poster prezentacije. Autori poster prezentacija biće u prilici da pred komisijom predstave svoj rad i odgovore na pitanja zainteresovanih u terminu predvidjenom za to. Dimenzije Dimenzije postera ne bi trebalo da prelaze A0 format (841mm X 1189mm), NAslov postera,…

Teme kongresa

Glavne teme kongresa su:

 

  • Prevencija masovnih nezaraznih bolesti – primarnozdravstveni pristup

  • Navika pušenja kao javnozdravstveni problem
  • Šta poslije metformina u terapiji dijabetesa tip II ?
  • Atrijalna fibrilacija i novi oralni antikoagulansi
  • Anksioznost i depresija, uloga izabranog doktora
  • Hiperlipidemija – primarnozdravstveni pristup
  • Elektronska komunikacija – prednosti i nedostaci
  • Slobodne teme