Uputstva autorima

Uputstva autorima Uputstvo za pisanje sažetaka (apstrakata) Poštovane kolege, Sažetak za predstojeći III UOPMCG kongres treba da sadrži najvažnije informacije o Vašem istraživanju. Može biti pisan na crnogorskom ili engleskom jeziku uz upotrebu jasnih, konciznih rečenica. Izbjegavajte korišćenje stranih riječi i skraćenica. Za pisanje (sažetaka) koristi se program MS Office Word, font Times New Roman…

Conference main topics

Conference main topics are:

  •  Prevention of noncommunicable diseases in primary care
  • Smoking habits, knowledge and attitudes in primary care
  • Diabetes type 2: What comes after metformin?
  • Atrial fibrillation and novel oral anticoagulants
  • Anxiety and depression- family physicians role
  • Hyperlipidemia in primary care
  • Benefits and challenges of electronic health record system
  • Free topics