Akutni bronhitis – dijagnostika i terapija

Postovani izabrani doktori, u toku je rasprava o predlogu nacionalnog vodiča za dijagnostiku i liječenje akutnog bronhitisa u primarnoj zaštiti. Dokument možete vidjeti ovdje, a nakon čitanja i davanja primjedbi organizovaće se multidisciplinarni sastanak sa diskutovanjem svih otvorenih problema i eventualnih nedorečenosti u ovim nacrtima dokumenata. Tek tada će se uraditi njihova finalna verzija koja će…

Uplata kotizacije

Kada ste zavrsili registraciju, potrebno je da pristupite uplati kotizacije. Uplata se vrsi preko naseg tehničkog partnera agencije Congress Travel. Formular koji je potrebno da popunite možete preuzeti ovdje Kada popunite formular, posaljite ga na mail kpm2019@congresstravel.me. Agencija će Vas ubrzo nakon toga kontaktirati sa daljim uputstvima. Sponzorski paket za 10 učesnika kongresa (kotizacija za 10…

Uputstva autorima

Uputstva autorima Uputstvo za pisanje sažetaka (apstrakata) Poštovane kolege, Sažetak za predstojeći III UOPMCG kongres treba da sadrži najvažnije informacije o Vašem istraživanju. Može biti pisan na crnogorskom ili engleskom jeziku uz upotrebu jasnih, konciznih rečenica. Izbjegavajte korišćenje stranih riječi i skraćenica. Za pisanje (sažetaka) koristi se program MS Office Word, font Times New Roman…

Conference main topics

Conference main topics are:

  •  Prevention of noncommunicable diseases in primary care
  • Smoking habits, knowledge and attitudes in primary care
  • Diabetes type 2: What comes after metformin?
  • Atrial fibrillation and novel oral anticoagulants
  • Anxiety and depression- family physicians role
  • Hyperlipidemia in primary care
  • Benefits and challenges of electronic health record system
  • Free topics