Poštovani posjetioci, dajemo vam na uvid naš Statut kao i Poslovnik o radu Skupštine, u duhu transparentnosti koji želimo da gajimo sa svim zainteresovanim stranama.