Naučni i organizacioni odbor

Naučni odbor: Prof. dr Ljiljana Cvejanov-Kezunović, predsjednica Članovi: dr Marija Petek – Šter, Medicinski fakultet u Univerziteta u Ljubljani dr Davorina Petek, Medicinski fakultet u Univerziteta u Ljubljani dr Biserka Bergman Marković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Doc dr Suzana Savić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci dr Katarina Stavrik, Medicinski fakultet Univerziteta u Skoplju…